AirHandle e-p AB

Lyft med fingertoppskänsla

Styrsystem

Patenterat manöverhandtag och styrsystem för unika lyftegenskaper.
Enkelhet för användaren och med inbyggda säkerhetsfunktioner.
Justerbart för framtida ändringar av hantering eller gripdon.

 För dig som bygger verktyg följer här exempel på inställningar som kan justeras.

Säkerhet
Maxlast: Justeras att motsvara gripdonets maxlast. Stoppar lyften vid tyngre last.
Gripdonsvikt: För kontroll att hanterat gods inte kan lossas hängande i luften.
"GripOk"-signal: Hög eller låg för kontroll att felaktigt greppat gods inte kan lyftas.

Funktion
Utbalansering: Välj om endast körnig ska göras med handtaget eller om man också vill använda lyften i utbalanserat läge. Lyft kan då göras genom att hålla direkt i gripdon eller hanterat gods.
Handtag: Justera känslighet, dödband och förstärkning på handtagssignalen.
Pulslängd: På gripdonsventiler, t.ex. tid för renblåsning av filter.
Knappfunktion: Normal greppa/lossa eller för vakuumgripdon svävläge/greppa/lossa.
Detaljerad information om alla funktioner och inställningar finns i vår referensmanual.

Kontakta oss för mer info.

Alla funktioner finns med från start

 

Lyftfunktion och gripdon kontrolleras av styrelektronik. Via detta kort kan ett antal parametrar justeras som passar aktuellt gripdon och lyftsituation. Detta innebär att en AirHandle lyft redan i sitt grundutförande har alla säkerhets- och kontrollfunktioner som behövs för säker och enkel hantering.

Det är alltså fullt möjligt att ändra gripdon till lyften utan att behöva omkopplingar och tillägg av komponenter för fullgod funktion och säkerhet. Om lyften ursprungligen köpts för att användas med en enklare lyftkrok kan den i framtiden utrustas med t.ex. ett avancerat gripdon med vakuum och friblåsfunktioner. Några minuters justering av lyftens parametrar är allt vad som behövs.

 

Manöverhandtaget

Manöverhandtaget kopplas till lyftens lyftvajer, luftslang och signalkabel. Vid handtaget är 2 knappar med signal-LED för gripfunktion monterad. I en kapsling finns gripdonsventiler och luftutgångar samt ingång för "GripOk"-givare. Under handtaget kan gripdonet enkelt monteras. Alla styrfunktioner för gripdonet ingår alltså i en AirHandle lyft.

Ventilfunktioner för gripdon:
3/2 enkelverkande - Vakuumverktyg med ejektor och sugkoppar eller andra enkelverkande komponenter. T.ex.flaskgripdon, pneumatiska cylindrar med fjäderretur.
3/2 med friblås - Vakuumverktyg med ejektor och sugkoppar. Kan användas då ejektorn har inbyggd backventil eller då backblåsning av filter önskas
5/2 dubbelverkande - Kläm och gripverktyg med dubbelverkande cylindrar.

 


Återförsäljare

Återförsäljare