AirHandle e-p AB

Lyft med fingertoppskänsla

Produkter

 
AHC - Kompletta vikarmskranar med 3 m arm och runtomsvängande 360°

AHR / AHS - Lyftar för montage i skensystem eller svängkran

Kan det bli enklare?
Ta bara i handtaget och lyften följer din hands rörelse upp och ner i önskad hastighet. Vill du hålla direkt i ditt hanterade gods går det också bra. Lyftsystemet blir automatiskt utbalanserat då handtaget inte används. Kan det bli enklare?

Kontakta oss för mer info.

Produkter

AirHandle lyfttekniken finnas i två olika utföranden. Som en komplett vikarmskran och som en enhet för montage i skensystem eller en svängkran. AirHandle kranen hanterar laster upp till 80 kg och den skenmonterade laster upp till 60 kg. Till lyftsystemet kan enkelt olika gripdon anslutas. Allt från en enkel lyftkrok till avancerade vakuumgripdon med backventiler och friblåsfunktioner. Styrsystemet har inbyggda funktioner för enkel och säker hantering.

 

Funktion

I manöverhandtagets övre del sitter ett membran till vilken en liten luftslang är ansluten. På lyften är slangen ansluten till en sensor och sytrelektronik som känner av minsta ändring i lufttryck från handtaget. Via elektroniken styrs drivluften till lyften och ger en proportionell lyftrörelse i förhållande till handens rörelse. Handtaget och styrelektroniken som är patenterad, utgör ett unikt enkelt och driftsäkert manöverdon för lyften. Man kan alltså köra lyften steglöst, snabbt vid förflyttning och sakta men precision när det önskas. Allt med en lätt följsam rörelse av handen. Då manöverhandtaget inte används är godset i lyften utbalanserat och kan enkelt föras upp och ner. Manöverhandtaget har enkel anslutning för olika gripdon. Inbyggda säkerhetsfunktioner som förhindrar att hanterat gods kan lossas felaktigt.

I vikarmens första del är dom luftdrivna "cylindrarna" monterade till en lyftvajer som löper ut i armen till manöverhandtaget. Kranens aluminiumarm är 3 m och kan svängas varvet runt vilket ger ett arbetsområde på upp till 6 m i diameter. Lyften drivs med tryckluft, 6 bar, och har anslutning för el till styrelektroniken.

 

Återförsäljare

Återförsäljare